Aktuellt

Program

Välkomna att delta i våra aktiviteter 2017

 

21  februari     Årsmöte  SNF-stugan 18.30. SNF-Stugan.

                        ansv.  Sten Hallenrud 070 256 59 59

 

4    mars        Holkspikning i Hallenruds snickeriverkstad vid infarten till Sävenvallen,

Ljurhalla, kl 11.00  Ta med egen grillmat, grill finns  Ansv. Sten Hallenrud  070 256 59 59

 

 17 mars          Ugglelyssning, samling  Vårgårda järnv.st kl. 18.00.

                         Medtag fika o något att grilla.  Ansv.  Tore Holsendahl  070 647 64 30

 

  22 april          Orrspel  vid Remmene skjutfält.  Samling Vårgårda järnv.st  kl. 6.00

                         Ta med kikare och fika.  ansv. Göran Andersson 070 822 32 59

 

1   maj              Fågeltornet Kvinnestad, samling vid fågeltornet kl. 7.00 Medtag

                         fika och något att grilla. ansv.  Carl-Åke Svensson 070 823 71 91

 

6   maj             Länstämma för SNF Norra Älvsborg, Nårunga församlingshem kl 10.00

Ansv  Göran Frantz 070 720 3217  o  Sten Hallenrud  070 256 59 59

 

9    juni             Nattfågellyssning, samling vid Vårgårda järnv.st. kl. 22.30 Ta med fika.

                          ansv. Karl-Erik Rydler  070 392 45 16

 

18  juni             Vilda Blommornas Dag samling vid Vårgårda järnv.station. kl. 10.00

                          ansv. Kerstin Lummander  0322- 620525 och Conny Almqvist 0322- 620908

 

24   juli             Slåtter i Yxnås   kl. 18.00

 

31   juli             Slåtter i Åsgärde. samling Åsgärde. 18.00  

                          se annons i tdningen.  ansv. Åke Carlsson  070 572 82 55

 

5  augusti          Slåtter i Ljungås med sill o potatis 14.00

                         ansv. Göran Frantz  070 720 32 17

 

9   augusti        Slåtter vid SNF-stugan.Algutstorp  kl. 18.00

                         ansv.  Göran Frantz  070 720 32 17

 

16   sept            Skogsvandring i hemmamarker ca 2-3 tim. Samling vid Ambjörntorp Brynet  kl. 14.00

Medtag fika. Ansv  Hans Graner 070 557 66 62  o Ulla Graner 076 803 45 20

 

28 sept- 1 okt   Resa till Falsterbo  Anmäla  senast 1 maj till Göran Andersson  070 822 32 59

 

21  oktober          Nossan – Fötene samling Observationskullen Tumberg kl. 8.00

                            ansv Peter Hellnevi  073 022 53 54

 

16 november       Programkväll   Vi träffas för att arbeta med 2018 års program kl 19.00 i SNF-stugan

                            ansv. Lars Barkestedt tel 070 536 80 61

                            

 

Författare: Carl-Åke Svensson

Uppdaterat: 2017-09-15

Bli medlem