”Klimat prat” Marie Stenseke

26 september 2023   Vårgårda Bibliotek kl. 18.30 Marie Stenseke professor i kulturgeografi, föreläser utifrån sitt engagemang i IPBES, internationell plattform för biologik mångfald. Fritt inträde I samarrangemang med Vårgårda Kommun och FN-föreningen Lina Blomdahl 070 238 08 39

Läs mer

Klimatfredagar på Murartorget i Vårgårda

Varje fredag på Murartorget kl 15-16 Med polistillstånd och coronasäkert. Sedan augusti 2019 står individer i nätverk som kallar sig Friday for future, det namn detta nätverk av alla de ungdomar världen över som varje fredag vill väcka uppmärksamhet till den klimatkris som redan är över oss på olika sätt. Som ni vet var vår […]

Läs mer