Kontakt

Vårgårda Naturskyddsförening mail adress:

           vargarda@naturskyddsforeningen.se

 

Styrelsen

Ordf        Sten Hallenrud  Ljur Solhöjd  44794  Vgda             070 256 59 59

                 hallenrud@ljurhalla.com

 

V ordf     Göran Andersson  Landa Stora 2   44791 Vgda      070 822 32 59  

                 kasper.andersson@iCloud.com

 

Sek.         Göran Frantz  Kvarngatan 15  44735 Vgda             070 720 32 17

                goran.frantz@brizagf.se

 

Kassör     Karl-Erik Rydler  Klockarbo  44793 Vgda               070 392 45 16

                karlerik.rydler@gmail.com

 

Led.m      Lars Eckstrand Ingemarstorp 2  44791 Vgda          070 281 53 59

                lars_eckstrand@hotmail.com

 

Led.m      Lina Blomdahl Vallgatan 5  447 34 Vgda                 070 238 08 39

                linablomdahl@gmail.com

 

 Webb.     Carl-Åke Svensson  L:a Trastv. 3  44731 Vgda         070 823 71 91

                 carlake53@hotmail.com

                                                        

               

                 

Valber.      Ingvar Svantesson  Söderbergs gata 3                    070 532 80 32

                   ingus.s@telia.com

 

                 Peter Hellnevi   Torggatan 18   44730  Vgda           073 022 53 54

                 

     

Författare: Carl-Åke Svensson

Uppdaterat: 2023-01-20