Kontakt

Styrelsen

Ordf     Sten Hallenrud  Ljur Solhöjd  44794  Vgda              070 256 59 59

               hallenrud@ljurhalla.com

V ordf   Göran Andersson  Skogsgatan 19  44730 Vgda       070 822 32 59  

               kasper.andersson@iCloud.com

Sek.      Göran Frantz  Kvarngatan 15  44735 Vgda                0322-62 03 24

              goran.frantz@tele2.se

Kassör  Karl-Erik Rydler  Klockarbo  44793 Vgda                 070 392 45 16

                karlerik.rydler@tele2.se

Led.m   Lars Eckstrand Ingemarstorp 2  44791 Vgda            070 281 53 59

                 lars_eckstrand@hotmail.com

 

Led.m    Lena  Wüst  Järnvägsgatan 3 447 34 Vgda              070 206 79 70

                  lenawust@hotmail.com

 

 Webb.   Carl-Åke Svensson  L:a Trastv. 3  44731 Vgda        070 823 71 91

                carlake53@hotmail.com

                                                        

               

                 

Valber.   Ingvar Svantesson  Söderbergs gata 3                  070 532 80 32

                  ingus.s@telia.com

 

                 Peter Hellnevi Torggatan 18   44730  Vgda            0322-62 57 40

                 

     

Författare: Carl-Åke Svensson

Uppdaterat: 2018-04-18