Program 2024

Programpunkter Vår 2024

Tis 6  feb
Fågelskådning för nybörjare!  Vi ger en introduktion, om vilka fåglar som är vid fågelbordet.      Plats: ”Biblabbet” Biblioteket kl 18. 30   Ansv. Karl-Erik Rydler  070 392 45 16

Tors 22 feb                                                                                                                                                                     Årsmöte i SNF-stugan, Algutstorp  kl,18.30  Föreningen bjuder på semlor !                                      Ansvarig Sten Hallenrud   070 256 59 59

Lör  9  mars
Fågelskådning vid Nossan. Samling vid Schappet Järnvägstation kl. 07.00.  Tag med egen fika.     Ansv. Peter Hellnevi 073 022 53 54

Fre 15 mars
Ugglelyssning. Samling vid Vårgårda järnvägstation kl. 18.00. Medtag fika.  Ansv. Tore Holsendahl 070 647 64 30

Tors 21 mars
”Möten i naturen”, Mats Andersson Sollebrunn. Byalaget ordnar våffelfest !  Algusttorpsgården   kl 18.30  Ansvarig Sten Hallenrud  070 256 59 59

Lör 6  april
Fågelskådning vid Veselången.  När Viskan svämmar över invid  Veselången på vårkanten, samlas stora mängder med gäss o änder. Vi reser tillsammans, med samling vid Schappet,  järnvägsstationen  kl. 7.00. Ansvarig  Tore Holsendahl 070 647 64 30

 Lör 13  april                                                                                                                                      Skogsvandring för  hela familjen. Vi går på upptäcktsfärd i skogen, runt Ambjörntorp,  Algutstorp  avslutat med grillning  Kläder efter väder!  Alla åldrar kan gå med, dock ej barnvagn. Ta med något att grilla. Samling vid Schappet, järnvägsstationen kl. 10.00 för samåkning. Ansvarig Hans & Ulla Granér 070 557 66 62

Ons 17 april
Föreläsning: Vem pollinerar mitt äppleträd?  Peter Nielsen. intendent vid Naturhistoriska museet i Göteborg, om kända och okända pollinerare, som gynnar biologisk mångfald. Biblioteket kl 18.30  I samarbete med Trädgårdsföreningen och Biodlarföreningen, Vårgårda.  Ansvarig  Lina Blomdahl 070 238 08 39

Onsd 1  maj                                                                                                                                               Fågeltornet Kvinnestad. Samling vid tornet kl 7.00  Med ta med fika och något att grilla.          Ansvarig  Göran Andersson  070 822 32 59

Sönd 12 maj                                                                                                                                                                         Utflykt till Lärkemossens naturreservat. Ta på stövlarna så utforskar vi mossen tillsammans. Lärkemossen ligger lite utanför Vårgårda.  Samling vid Schappet,  järnvägsstationen  kl. 7.00 Ansvarig Göran Andersson 070 822 32 59

Tors 16 maj
Klimat prat   Tillsammans med Vårgårda Kommun bjuder vi in till samtalade lokala företagare om hur  de tar ansvar för att ställa om till ett hållbart företagande och minskad klimatpåverkan. Välkommen  att lyssna och ställ frågor! Biblioteket kl. 18.30 Ansv Lina Blomdahl 070 238 08 39

Fre 7  jun
Nattfågellyssning. Det är inte alla fåglar som gör sin röst hörd på dagen.  Samling vid Schappet, järnvägstationen  kl. 22.30. Ansv. Tore Holsendahl 070 647 64 30

Sön 18 jun
De vilda blommornas dag  infaller Nordens mest omfattande blomstervandring. Varje år går tusentals personer ut denna dag för att uppleva och lära sig mer om vår vilda flora. vi gör ett besök  i Gräfsnäs slottspark,  där vi vandrar tillsammans  med Alingsås Naturskyddsförening i Gräfsnäsparken kl 16.00. Vi samlas vid Grindstugan och är ute cirka 1-1,5 timme  Ansvarig Marie Sundvall 070 800 40 08

 

Programpunkter Höst 2024

Mån 15 juli
Slåtter i Yxnås kl. 18.00 med fika. Vid frågor Göran Frantz 070 720 32 17

Tor 18 juli
Slåtter med liekurs vid Ornunga g:a kyrka kl. 17.00. Första timman introduktion med lie.   Fika ingår. Vid frågor Göran Frantz 070 720 32 17                         

Mån 22 juli
Slåtter i Åsgärde, Nårunga kl. 18.00 med fika, se annons. Vid frågor Sten Hallenrud 070 256 59 59

Lör 3 aug
Slåtter i Ljungås med fika,  kl. 14.00  Vid frågor Göran Frantz 070 720 32 17

Ons 7 aug
Slåtter med liekurs vid SNF-stugan bakom Algutstorpsgården kl. 17.00. Första timmen introduktion  med lie  Vid frågor Göran Frantz 070 720 32 17

Lör  21 sept
Utflykt till Vänersborgsviken. Under sin flytt söderut passerar många sjöfåglar och småfåglar vid Värnens utlopp. Vi gör en gemensam utflykt för att få syn på några av dessa. Samling vid Schappet, järnvägstationen kl. 7.00 Medtag fika.  Ansvarig  Peter Hellnevi  070 022 53 54

Lör 12 okt 
Fågelskådning vid Nossan. Samling vid observationskullen Tumberg  kl. 8.00. Medtag fika. Parkering vid Stuteri Appel, Saxtorp 12 ridhusets parkering  Ansvarig Carl-Åke Svensson 070 823 71 91

Ons 16 okt                                                                                                                                                                Föreläsning: Hållbar trädgård. Pia Hedenblad, trädgårdsdesigner och inspiratör, tipsar om hur vi attraherar pollinatörer, gör klimatsmarta materialval, sparar på vatten och samtidigt gör trädgården mer lättskött…. Vilken dröm!  I samarbete  med Trädgårdsföreningen  Plats: Biblioteket  kl 18.30  Ansvarig  Lina Blomdahl 070 238 08 39

Tor 14 nov                                                                                                                                                   Programkväll. Vi träffas för att arbeta med 2025 års program. Kl. 18.30 i SNF-stugan Algutstorp  Ansv. Lars Barkestedt  070-536 80 61

Ons 20 nov                                                                                                                                                                 Klimatprat i samarbete med Vårgårda kommun anordnar Naturskyddsföreningen samtal med våra lokala politiker. ”Bibblabbet” Biblioteket kl 18. 30  Fritt inträde  Ansv Lina Blomdahl 079 238 08 39

Uppdaterat: 2024-04-02

Bli medlem