Aktuellt

Program

Välkomna att delta i våra aktiviteter 2019

 

19  februari     Årsmöte  SNF-stugan 18.30. SNF-Stugan. Föreningen bjuder på fika.

                        Ansv.  Sten Hallenrud 070-256 59 59  

16  mars           Fågelskådning vid Nossan Samling vid observationskullen Tumberg kl 7.30

                        Ta med egen fika. Ansv. Peter Hellnevi 073-022 53 54

22  mars          Ugglelyssning, Samling vid Vårgårda järnvägsstation kl. 18.00.

                         Medtag fika o något att grilla.  Ansv. Tore Holsendahl  070-647 64 30

 13  april          Utflykt till Hornborgasjön Samling Vårgårda järnvägsstation kl. 7.00

                         Ta med kikare och fika.  Ansv. Göran Andersson 070-822 32 59

 1   maj             Fågeltornet Kvinnestad, samling vid fågeltornet kl. 7.00 

                         Medtag fika och något att grilla.

                         Ansv. Carl-Åke Svensson 070-823 71 91

18  maj             Fågelvandring.  Samling järnvägsstation kl. 07.00

                         Ansv. Göran Andersson 070-822 32 59

14  juni             Nattfågellyssning, samling vid Vårgårda järnvägsstation kl. 22.30

                          Ta med fika. Ansv. Karl-Erik Rydler  070-392 45 16

 16  juni             Vilda Blommornas Dag.  Samling vid Vårgårda järnv.station. kl. 10.00

                          Ansv. Kerstin Lummander 0322- 620525 och

                          Conny Almqvist 0322- 620908

 22   juli             Slåtter i Yxnås  kl. 18.00 med fika.

                          Ansv Åke Carlsson  070-572 82 55

 25   juli            Slåtter i Ornunga gamla kyrka samling 18.00 med fika

                          Ansv Göran Frantz 070-720 32 17

29  juli              Slåtter i Åsgärde kl 18.00, se annons i tidningen.  

                          Ansv. Max Wadfeldt  070-328 10 30

 3  augusti          Slåtter i Ljungås med sill o potatis, kl.14.00

                         Ansv. Göran Frantz  070-720 32 17

7   augusti        Slåtter vid SNF-stugan. Algutstorp kl. 18.00 med fika

                         Ansv Göran Frantz  070-720 32 17

15  sept            Fågelskådning vid Vänersborgsviken. Medtag fika

                         Samling vid Vårgårda järnvägsstation kl. 6.30

                         Ansv Karl-Erik Rydler 070-392 45 16

 28 sept            Skogsvandring vid Ljungås  Samling vid järnvägsstation kl 14.00  Medtag fika.

                         Ansv Hans Granér 070-557 66 62 och Ulla Granér 076-803 45 20

19  okt             Fågelskådning vid Nossan  Observationskullen vid Tumberg kl. 8.00

                        Medtag fika.  Ansv Tore Holsendahl 070-647 64 30

12 nov             Bildvisning i Algutstorpsgården kl. 19.00 Se annons i lokalpressen

                        Ansv.  Peter Hellnevi 073-22 53 54

21 nov            Programkväll   Vi träffas för att arbeta med 2020 års program

                          kl 19.00 i SNF-stugan

                          Ansv. Lars Barkestedt tel 070-536 80 61

                            

 

Författare: Carl-Åke Svensson

Uppdaterat: 2019-01-02

Bli medlem