Aktuellt

Program

Välkomna att delta i våra aktiviteter 2018

 

20  februari     Årsmöte  SNF-stugan 18.30. SNF-Stugan. Föreningen bjuder på fika.

                        Ansv.  Sten Hallenrud 070 256 59 59  

3 mars             Holkspikning i Hallenruds snickerivekstad vid infarten ill Sävenvallen,

                        Ljurhalla  kl 11.00

                       Ta med egen grillmat. Grill finns. Ansv. Sten Hallenrud 0702 565959

 23   mars         Ugglelyssning, Samling vid Vårgårda järnvägsstation kl. 18.00.

                         Medtag fika o något att grilla.  Ansv. Tore Holsendahl  0706 47 64 30

 21  april          Orrspel vid Remmene skjutfält.  Samling Vårgårda järnvägsstation

                         kl. 6.00

                         Ta med kikare och fika.  Ansv. Göran Andersson 0708 22 32 59

 1   maj              Fågeltornet Kvinnestad, samling vid fågeltornet kl. 7.00 

                         Medtag fika och något att grilla.

                         Ansv. Carl-Åke Svensson 0708 23 71 91

19 maj         Fågelskådning på Hållö samling järnvägsstation kl. 04.30.

                          Anmälan senast 23 mars, bindande avgift på 300 kr

                         Ansv Tore Holsendahl 0706 476430 och Lars E Andersson 0733 803712

 8    juni             Nattfågellyssning, samling vid Vårgårda järnvägsstation kl. 22.30

                          Ta med fika.

                          Ansv. Karl-Erik Rydler  070 392 45 16

 17  juni             Vilda Blommornas Dag.  Samling vid Vårgårda järnv.station. kl. 10.00

                          Ansv. Kerstin Lummander 0322- 620525 och

                          Conny Almqvist 0322- 620908

 23   juli             Slåtter i Yxnås  kl. 18.00 med fika.

                          Ansv Åke Carlsson  0705 728255

 26   juli             Slåtter i Ornunga. gamla kyrka samling 18.00 med fika

                          Ansv Göran Frantz 0707 203217

30  juli              Slåtter i Åsgärde, se annons i tidningen.  

                          Ansv. Åke Carlsson  0705 728255

 4  augusti          Slåtter i Ljungås med sill o potatis 14.00

                         Ansv. Göran Frantz  0707 203217

8   augusti        Slåtter vid SNF-stugan.Algutstorp  kl. 18.00

                         Ansv Göran Frantz  0707 203217

15  sept            Fågelskådning vid Skalle, Fristad

                         Samling vid Vårgårda järnvägsstation kl. 6.30

                         Ansv  Göran Andersson  0708 22 32 59

22  sept            Svampexkursion  Samling vid järnvägsstation kl 14.00

                        Medtag fika Ansv Conny Almqvist 0322-620908

 29 sept            Skogsvandring Tema mossor o lavar  Samling vid Ambjörntorp Brynet

                        kl 14.00  Medtag fika.

                         Ansv Hans Granér 0705 576662 och Ulla Granér 0768 034520

13  oktober       Nossan – Fötene samling Observationskullen Tumberg kl. 8.00

                          Ansv Peter Hellnevi  073 022 53 54

 15 november    Programkväll   Vi träffas för att arbeta med 2019 års program

                          kl 19.00 i SNF-stugan

                          Ansv. Lars Barkestedt tel 070 536 80 61

                            

 

Författare: Carl-Åke Svensson

Uppdaterat: 2018-08-27

Bli medlem