Program

Programpunkter Vår 2023

Tors 23 feb
Årsmöte  i SNF-stugan, Algutstorp, kl 18.30  Föreningen bjuder på  semlor. Anmälan med sms till Sten Hallenrud   070 256 59 59

Mån 6 mar                                                                                                                                                               ”Klimat prat” kl 18.30 i Kulturen Martin Emtenäs journalist och programledare i Mitt i Naturen. Föreläser utifrån sin bok Tusen och en art. Fritt inträde. I samarrangemang med Vårgårda Kommun, FN-föreningen, Studiefrämjandet och Västra Götalandsregionen.  Ansv Lina Blomdahl 070 238 08 39

Tors 9 mar                                                                                                                                                                          Föredrag ”Vilda bin” med Börje Fagerlind Algutstorpsgården kl 18.30  Ansv Sten Hallenrud 070 256 59 59

Lör  11 mar
Fågelskådning vid Nossan. Samling vid OBS-kullen Tumberg kl. 07.00. Tag med egen fika. Ansv. Peter Hellnevi 073 022 53 54

Fre 17 mar
Ugglelyssning. Samling vid Vårgårda järnvägstation kl. 18.00. Medtag fika.  Ansv. Karl-Erik Rydler 070 392 45 16

Tis 20 apr
Föreläsning med Jesper Lindblad, utbildad trädgårdsmästare med inriktning på mångfaldsträdgårdar, föreläser om hur vi gynnar pollinatörer och tar tillvara vilda växter. Biblioteket kl 18.30. Fritt inträde  I samarrangemang  med Vårgårda Kommun och Vårgårda Trädgårdsförening. Ansv Lina Blomdahl 070 238 08 39 

Lör 22 apr
Fågelskådning Hornborgasjön Samling vid Vårgårda järnvägsstation kl. 7.00. Ansv. Göran Andersson  070 822 32 59

Mån 1 maj
Fågeltornet Kvinnestad. Samling vid tornet kl. 07.00. Medtag fika och något att grilla. Ansv. Göran Andersson 070 822 32 59

Lör 13 maj                                                                                                                                                          Fågelskådning vid Vänga mosse Samling vid Vårgårda järnvägsstation kl. 7.00 Ansv IngaLill Björkqvist   070 224 23 47 och Lars E Andersson 073 380 37 12

Tis 16 maj (OBS! NYTT DATUM)
”Klimat prat”  Möt representanter från Vårgårda Näringsliv i samtal om företagens arbete för ett hållbart klimat. Biblioteket kl 18.30 i  samarrangemangmed kommunen. Ansv Lina Blomdahl 070 238 08 39

Fre 9  jun
Nattfågellyssning. Samling vid Vårgårda järnvägstation kl. 22.30. Ansv. Tore Holsendahl 070 647 64 30

Sön 18 jun
De vilda blommornas dag. Samling vid Vårgårda järnvägstation kl. 10.00. Ansv. Lina Blomdahl 070 238 08 39 och Conny Almqvist 0322-62 09 08

 

Programpunkter Höst 2023

Mån 17 jul
Slåtter i Yxnås kl. 18.00 med fika. Vid frågor Åke Carlsson 072 961 88 06

Tor 20 jul
Slåtter med liekurs vid Ornunga g:a kyrka kl. 17.00. Första timman introduktion med lie.   Fika ingår. Vid frågor Göran Frantz 070 720 32 17                         

Mån 24 jul
Slåtter i Åsgärde, Nårunga kl. 18.00 med fika, se annons. Vid frågor Sten Hallenrud 070 256 59 59

Ons 2 aug
Slåtter SNF-stugan, Algutstorp kl. 17.00 med fika. Första timman introduktion med lie  Vid frågor Göran Frantz 070 720 32 17

Lör 5 aug
Slåtter i Ljungås med fika kl. 14.00. Vid frågor Göran Frantz 070 720 32 17

Fre 1 sep
Lyssna och spana efter fladdermöss. Med hjälp av Magnus Gelang och utrustning försöker vi identifiera vanliga arter. Samling vid Vårgårda järnvägstation kl. 20.00 Ansv. Magnus Gelang 076-141 85 71

Lör 23 sep
Vandring runt Nårungaleden. Samling Nårunga sporthall  kl. 14.00. Medtag  fika  Ansv Bert Svensson 070-675 90 60

Tis  26 sept                                                                                                                                                                  Klimatprat” Biblioteket kl. 18.30. Marie Stenseke professor i kulturgeografi, föreläser utifrån sitt engagemang i IPBES, internationell plattform för biologisk mångfald. Fritt inträde  I samarrangemang med Vårgårda Kommun och FN-föreningen Ansv Lina Blomdahl 070 238 08 39

Lör 14 okt
Fågelskådning vid Nossan. Samling vid observationskullen Tumberg kl. 8.00 Medtag fika. Parkering vid Stuteri Apple, Saxtorp 12, ridhusets parkering.  Ansv. Carl-Åke Svensson 070 823 71 91

Tor 16 nov                                                                                                                                                   Programkväll. Vi träffas för att arbeta med 2024 års program. Kl. 18.30 i SNF-stugan Algutstorp  Ansv. Lars Barkestedt  070-536 80 61

Mån 20 nov                                                                                                                                                                 ”Klimatprat” Möt Lokala politiker i samtal om kommunens klimatarbete. samarrangemang med kommunen. Biblioteket kl 18. 30  Fritt inträde  Ansv Lina Blomdahl 079 238 08 39

Uppdaterat: 2023-04-30

Bli medlem